Studio 69 – Politika varstva osebnih podatkov.

Namen Politike varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika) je seznanitev Uporabnikov z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani Studio 69 Borut Justin s.p., Stanetova cesta 28, 3320 Velenje (v nadaljevanju: Studio 69) ter pravicami Uporabnikov na tem področju.

Upravljalec osebnih podatkov je Studio 69.

Namen obdelave osebnih podatkov je obveščanje o aktualni ponudbi, prilagojeni posameznikovim uporabniškim nastavitvam in prikaz ponudbe ter oglasnih sporočil glede na posameznikove uporabniške nastavitve. Kjer je namen uporabe osebnih podatkov drugačen, je to izrecno navedeno, prav tako je za to potrebno izrecno strinjanje Uporabnika. 

Obdelava podatkov temelji na soglasju, ki ga Uporabnik da Studiu 69.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne v nastavitvah uporabniškega profila ali z elektronskim sporočilom poslanim na naslov info@studio69.si.

Studio 69 lahko, če je to skladno z namenom, s katerimi se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in slovenski zakonodaji, posredujejo osebne podatke Uporabnikov:

  • osebam, ki za Studio 69 izvajajo posamezne naloge obdelave kot so na primer hramba podatkov, podatkovna analitika, vzdrževanje in razvoj programskih rešitev, kadar te naloge v potrebnem obsegu vključujejo obdelavo osebnih podatkov ter
  • osebam, ki za Studio 69 opravljajo storitve prodaje in trženja, v obsegu, ki je za tovrstne naloge v sklopu namenov in podlag, opredeljenih v tej Politiki.

Osebni podatki se obdelujejo toliko časa, dokler je to potrebno za namene, kot so opisani v tej Politiki.

Studio 69 zagotavlja Uporabnikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. Studio 69 lahko rok podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če Studio 69 podaljša rok o vsakem takem podaljšanju obvesti Uporabnika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Studio 69 sprejema zahteve v zvezi s pravicami Uporabnika na elektronskem naslovu info@studio69.si.

Studio 69 omogoča Uporabnikom naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

  • pravico do dostopa do podatkov: Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od Studia 69 dobiti potrditev ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.
  • pravico do popravka: Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Studio 69 brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim.
  • pravico do izbrisa: Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Studio 69 brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim.
  • pravico do omejitve obdelave: Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da se omeji obdelava njegovih osebnih podatkov.
  • pravico do prenosljivosti podatkov: Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki.
  • pravico do ugovora: Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov.

Uporabnik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov info@studio69.si.  Prav tako ima vsak Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.